pdf_download.jpg CENTRALE SMEEREENHEID EPO 500-3000

image001.jpg 

UNI centraalsmeereenheid EPO 500-3000 (voor eenleidings-toepassingen)

 De centrale smeereenheid EPO bestaat uit een elektrische pomp met een smoorklep en een reservoir met een inhoud van 0.5 tot 3.0 liter. De pomp is opgebouwd voor eenleidings-toepassingen en pompt met tussenpozen en onder een maximum druk van 1.5 bar lichte en middelmatige machine- en kettingoliën tot op een hoogte van ongeveer 10 m.

De verdeling naar de aparte smeerpunten gebeurt via de UNI-oliedruppelaars ETR en MTR.

Voor kettingsmering heeft de combinatie met de UNI-smeerborstels SPR en SPF of met de rolborstel RSM al uitstekende prestaties geleverd.

 De bediening van de pomp gebeurt ofwel direct d.m.v. het ingebouwde sturingselement van de machine, ofwel d.m.v. onze programmeerbare tijdsturing en impulsgever TUP 1078/1 AL.

 Voor de controle van de olietoestand in het reservoir, kan de UNI centrale smeereenheid optioneel worden uitgerust met een ingebouwde niveauschakelaar SMM 50 of SME 50


 

Type

A

B

C

Vermogen / puissance

P

Debiet / débit

EPO 500

180

100

80

18,5 W

max 40°C

max 1,5 bar

21 cm³/min –

EPO 1000

200

120

100

 

 

 

olie/huile 65

EPO 2000

235

150

133

 

 

 

mm²/s

EPO 3000

300

180

150

 

 

 

 

 

Beschermingsklasse: IP 65

Elektrische aansluiting: 220/230V 50 Hz

 

pdf_download.jpgCENTRALE SMEEREENHEID EPO 5000 / EPO 9000


image0011.jpg

 

De centrale smeereenheden EPO 5000/9000 van UNI worden als kant en klare montage-eenheden met pomp en oliereservoir geleverd (pomp EET 200 met smoorklep, gemonteerd op een reservoir van 5 of 9l).

De pomp is gebouwd voor eenleidings-toepassingen en pompt met tussenpozen en onder een max. druk van 1,5 bar lichte en middelmatige machine- en kettingoliën tot op een hoogte van ongeveer 10m.

 De verdeling naar de aparte smeerpunten gebeurt via de UNI-oliedruppelaars ETR en MTR. Voor kettingsmering heeft de combinatie met de UNI-smeerborstels SPR en SPF of met de rolborstel RSM al uitstekende prestaties geleverd.

 De bediening van de pomp gebeurt ofwel direct d.m.v. het ingebouwde sturingselement van de machine, ofwel d.m.v. onze programmeerbare tijdsturing en impulsgever TUP 1078/1. Voor de controle van de oliestand in het reservoir, kan de UNI centrale smeereenheid optioneel worden uitgerust met een ingebouwde niveauschakelaar SMM 50 of SME 50.

Merk op: de centrale smeereenheden EPO 5000 of EPO 9000 zijn met tot 6 gemonteerde pompen EET 200 verkrijgbaar. Daardoor is het mogelijk, om vanuit een reservoir, 6 apart gestuurde smeerleidingen van olie te voorzien.

 

Type

Inhoud


Vermogen 


Beschermingsklasse 

P

Debiet 


EPO 5000

EPO 9000

5L aluminium

9L staal

18, W

IP 65

max. 40°C

max 1,5 bar

21 cm³/min - olie

/ olie 65 mm²/s

 

 

Elektrische aansluiting / Connection électrique: 220/230V 50 Hz 

pdf_download.jpg MONTAGE- EN GEBRUIKSAANWIJZIGING


TYPE EPO 500-9000

 

MONTAGE

 

De centraalsmeereenheid EPO (grootte 500-3000) heeft een schroefdraad M16 x 1,5 met moer en sluitring. De bevestiging gebeurt door een boring met d = 17 mm. De uitvoering van EPO met aluminiumreservoir (grootte 5000/9000) worden aan de bestaande dekselboringen d = 8,5 mm gemonteerd. De smeermiddelleidingen worden aan de bij alle grootten bestaande binnendraag G 1/8 van de smoorklep aangesloten. Bij de montage van een buis- of leidingkoppeling houdt men de smoorklep in positie en draait men de schroefkoppeling vast, zonder daarbij de pomp door het draaimoment te belasten. Bij uitvoering zonder smoorklep, moet men de 7,0 mm moer tussen magneetspoel en pompuitgang (G 1/8) gebruiken.

 

Opgepast: wanneer beide delen van de pompbehuizing ongecontroleerd tegen elkaar worden vastgetrokken, bestaat het gevaar, dat de zuiger van de pomp bij bedrijfstemperatuur in de behuizing geklemd raakt. Voor de apparaten van de grootte 500 tot 3000 kunnen we als montagehulp het gebruik van de bevestigingsprofielen MWI 90 of MWI 120 aanbevelen.

ELECTRISCHE AANSLUITING

 

De centraalsmeereenheid EPO is voor de elektrische aansluiting met een tweepolige contactdoos (DIN 43650 / IEC 4400) uitgerust. Opgepast: de contactdoos is voor de werking van de pomp met een stuurdiode uitgerust. Zonder deze diode is een probleemloze werking van de pomp niet mogelijk.

Aan deze standaard gemonteerde contactdoos kunnen elektrische leidingen met een diameter d = 4,5 – 7,0 mm (PG9) aangesloten worden. De polen van de contactdoos zijn met (1) en (2) en de aarding met een symbool aangeduid.

 

Opgepast: de aansluiting van de elektrische bedrading gebeurt als volgt:                     1 = +

                                                                                                                                                        2 = -

                                                                                                                                                        symbool = aarding

 

Meerdradige flexibele kabeladers moeten aan de kant van de aansluiting vertind worden, of van speciale adereindhulzen worden voorzien. Gelieve erop te letten, dat de spanning zeker overeenstemt met die die op het typeschild staat aangegeven. Wanneer de contactdoos volgens voorschrift is gemonteerd, voldoet de centraalsmeereenheid EPO aan de beschermingsklasse IP65. De aansluiting van het apparaat moet door een voor elektrische installaties geautoriseerd persoon gebeuren. 

INBEDRIJFSTELLING

 

1       Elektrische leiding leggen en aansluiten (zie ‘elektr. aansluiting’);

2       reservoir opvullen;

3       werkingstijden van de pomp vastleggen d.m.v. uw PLC of een tijdsturing impulsgever;

4       elektrische stroom aanzetten en aan de smoorklep de doorvloeihoeveelheid instellen.

 

Opgepast: de pomp moet nooit zonder vloeistof in werking worden gezet.

WERKING

 

1       Continue werking: (impulstijd = 0,5 s tot max. 90 s)
Binnen dit interval is een continue impulsgeving ED = 100 % gewaarborgd op voorwaarde dat de tijd waarin geen impulsen worden gegeven minstens even lang is als de ingestelde impulstijd.

2       Korttijdige werking: (impulstijd 0,5 s tot max. 150 s)
Binnen een interval van 90 tot 150 s moet de tijd waarin geen impulsen worden gegeven minstens dubbel zo lang zijn als de ingestelde impulstijd ED = 50 %. Van 0,5 tot 90 s moet die tijd minstens even lang zijn als de ingestelde impulstijd.

DEBIET

 

Het debiet van de pomp bedraagt bij een max. bedrijfstemperatuur van 40°C en een olieviscositeit van ± 65 mm²/s ongeveer 21 mm³/min. Bij toenemende viscositeit of lagere temperaturen, vermindert het mogelijke debiet. De pomp werkt binnen een drukbereik van max. 1,5 bar.

ONDERHOUD

 

Enkel zuivere olie mag worden gebruikt. Wanneer de pomp langere tijd niet meer werkt, is het aan te raden ze met wasbenzine te doorspoelen, om het vastlopen van de zuiger door verharsende restolie te vermijden.

Contact
Merken