INLICHTINGEN VOOR DE JUISTE KEUZE

VAN SMEERTOESTELLEN MET VILTROLLEN

 

Banddikten ±:

Tot 0,5 mm Ø viltrol 32 mm, maximale olie viscositeit ± 100 cst.

0,5 tot 2 mm Ø viltrol 60 mm, maximale olie viscositeit ± 120 cst.

2 tot 10 mm Ø viltrol 110 mm, maximale olie viscositeit ± 150 cst.

Deze waarden zijn niet zo nauw beperkt, waardoor overlappingen mogelijk zijn. Zo kan bv. met een viltrol van Ø 60 mm ook een bandsterkte van iets meer dan 2 mm gebruikt worden, wanneer het een uitzondering betreft. Belangrijk is echter in elk geval dat de band voor en achter het smeertoestel stevig geleid wordt.


Bepaling lengte viltrol t.o.v. bandbreedtes (60% regel).

Voorbeeld voor de keuze van een smeertoestel met een maximale bandbreedte van 500 mm:

Formule: maximale bandbreedte x 60% = minimale bandbreedte

                500 x 60% = 300 mm minimaal

Met een viltrol van 500 mm lengte (breedte) kunnen platen en banden van 300 tot 500 mm breedte gelijkmatig met olie ingesmeerd worden.

Zodra de bandbreedten minder breed zijn dan 60% van de maximale bandbreedte moet men een smeertoestel gebruiken met wisselrollen of met sectorrollen.


Olie - viscositeit:

De te gebruiken viscositeit is beperkt omdat het vilt slechts een beperkte zuigcapaciteit heeft. Wanneer de olie te dik is, kan deze niet vlug genoeg navloeien en de oliefilm op de banden wordt onregelmatig of zelf soms volledig onderbroken.

Een viscositeit tot 150 cst. is normaal bruikbaar voor rollen met een Ø 110 mm, maar voor kleinere Ø ligt de grens lager.

 Hogere viscositeit:

Tot 300 cst. kan gebruikt worden met een speciale vilt die geperforeerd is, maar de oliefilm zal dan ook dikker zijn.

Andere beperkingen bij smeermiddelen:

-          Uitsluitend homogene oliën kunnen gebruikt worden. Partikels in oliën worden door het vilt tegengehouden en verstoppen het vilt.

-          Oliewissel kan gebeuren maar de nieuwe olie komt pas zodra de andere volledig verbruikt is. In het geval dat er vlugge oliewissel nodig is, moet men gebruik maken van een toestel met wisselrollen.

-          De meeste emulsies zijn niet bruikbaar omdat het water bij stilstanden verdampt en de overblijvende olie het vilt verkleeft.

Contact
Merken